Czcionka:

A+A-

Kontrast:

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KLAS ÓSMYCH

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KLAS ÓSMYCH

Trójka” żegna swoich absolwentów!

W gościnnych murach Choszczeńskiego Domu Kultury odbyło się dnia 22 czerwca 2022 roku pożegnanie absolwentów Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie. Na widowni zasiedli uczniowie klas ósmych wraz z rodzicami. Imprezę swoją obecnością uświetnili również zaproszeni goście. Byli to m. in.: Wiceburmistrz Choszczna – p. Wojciech Sierakowski, Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych – p. Piotr Kamela, emerytowani Dyrektorzy Naszej „Trójki”, tj. p. Zenobia Mila i p. Irena Krzyżaniak, Prezes Stowarzyszenia „Kobieta 2000” – p. Ewa Jabłońska.

Występ absolwentów rozpoczął się majestatycznym polonezem Wojciecha Kilara z „Pana Tadeusza”. Następnie montaż słowno – muzyczny perfekcyjnie poprowadziło troje konferansjerów, czyli Oliwia Domańska, Alicja Raźniewska i Piotr Sakowski. Wzruszające swą tematyką wiersze recytowali z kolei Jagoda Cichowska, Nina Gałwa, Roksana Kasperowicz, Oliwia Lemańska, Zofia Lisiak i Mikołaj Staroch. Na akademii nie mogło oczywiście zabraknąć piosenek. Te zaś koncertowo zaśpiewali Izabela Iwanicka, Amelia Maksymek, Roksana Morman i Oliwia Sadowska, a także gościnie: p. Nina Kondela, p. Hanna Rybka, p. Michał Kowalczyk, p. Michał Wietrzycki. Ósmoklasiści zaprezentowali poza tym swoje umiejętności gry na instrumentach. Na klarnecie pięknie zagrała Wiktoria Bazan, na flecie poprzecznym – Amelia Jurkiewicz, na fortepianie – Izabela Iwanicka i Filip Kuchta oraz gościnnie – p. Julia Skrzypiec. Uroczystość urozmaiciły również dwie projekcje multimedialne: pierwsza dotyczyła sukcesów pozaszkolnych naszych absolwentów, drugą – stanowiła sonda przeprowadzona wśród uczniów. Oprócz tego widzowie mogli podziwiać pokaz tańca współczesnego w rewelacyjnym wykonaniu Mai Szpilewskiej i Zuzanny Szymaszek.

O tym, jak ważne w szkolnej karierze są pierwsze lata nauki, nie trzeba nikogo przekonywać. Z tego też względu w czasie apelu uczniowie podziękowali swoim wychowawcom z klas młodszych. W tym miejscu przypomnijmy tych wspaniałych pedagogów:

Klasa 8a: p. Agnieszka Szewczyk, p. Teresa Pietkiewicz

Klasa 8b: p. Alicja Hermanowska oraz dwie nauczycielki wspomagające, tj. p. Iwona Bartos i p. Marlena Langner

Klasa 8c: p. Iwona Nawrocka
Klasa 8d: p. 
Kornelia Słotwińska

oraz p. Ilona Jóźwiak (nieistniejąca już klasa 8e)

Funkcję wychowawcy w klasach d i e pełnili poza tym p. Robert Korzeniewski i p. Łukasz Szczepański.

Ósmoklasiści oraz przewodnicząca Rady Rodziców – p. Magdalena Lisiak pięknie również podziękowali p. Dyrektor Ewie Klińskiej oraz jej zastępcomp. Elżbiecie Kłos i p. Dominice Muszyńskiej.

W tym momencie nastąpił najbardziej oczekiwany przez wszystkich element uroczystości, czyli wręczenie dyplomów i nagród uczniom wyróżniającym się w nauce lub innej dziedzinie aktywności szkolnej. Należy przyznać, że panie dyrektor miały pełne ręce roboty, gdyż takich ósmoklasistów było naprawdę wielu. A oto oni!

Dyplomy uznania odebrali następujący uczniowie z najwyższą średnią ocen oraz wzorową lub bardzo dobrą oceną z zachowania:

8a:
Zuzanna Bała – 4,83
Antoni Dąbek – 5,17

Izabela Iwanicka – 5,39

Szymon Mańka – 5,12

Piotr Sakowski – 4,89

Szymon Skwirut – 4,78

Zuzanny Szymaszek – 4,83

Jakub Szyszkowski – 4,83


8b:

Miłosz Gołąb – 4,83

Wiktoria Gołąb – 5,11

Maja Mazurek – 4,83

 

8c:

Mikołaj Balik – 4,97

Michalina Domańska – 4,78

Oliwia Domańska – 5,39

Kacper Gigiel – 5,22

Amelia Jurkiewicz – 5,06

Roksana Kasperowicz – 5,06

Zofia Lisiak – 5,50

Alicja Raźniewska – 4,94

Igor Rowicki – 4,89

Aleksander Szczesny – 5,00


8d:

Wiktoria Banasiak – 4,83

Julia Kaczmarek – 4,94

Lena Korzeniewska – 5,00

Filip Kuchta – 4,78

Amelia Maksymek – 5,00

Mikołaj Staroch – 5,00

Patrycja Szarawaga – 4,83

Bianka Wróbel – 4,89

 

Za swoimi dziećmi na podium stanęli oczywiście przepełnieni dumą, choć jednocześnie bardzo wzruszeni Rodzice, którzy otrzymali listy gratulacyjne.

Dyrektor Szkoły – p. Ewa Klińska – wraz z wychowawcami wręczyła także listy uznania rodzicom, którzy wnieśli znaczący wkład w życie szkoły. Wielokrotnie wspierały zatem naszą placówkę w różnorakich przedsięwzięciach następujące osoby:

 

8a:

p. Agnieszka Dąbek

p. Joanna Maruniak

p. Beata Szymaszek

 

8b:

p. Marta Gołąb

p. Justyna Mazurek

p. Justyna Ślesińska

p. Teresa Wanaga

 

8c:

p. Izabela Koniuszy

p. Magdalena Lisiak

p. Aleksander Grejć

p. Joanna Raźniewska

p. Joanna Domańska

p. Elwira Bielecka

 

8d:

p. Beata i Marcin Staroch

p. Marlena Waszkiel

p. Justyna Andryszczak

p. Marcin i Agnieszka Tomczyk

p. Paulina i Przemysław Szarawaga

 

 

Do tradycji należy już, że Burmistrz Choszczna – p. Robert Adamczyk – wspiera uzdolnioną młodzież naszej gminy. W tym roku laureatkami prestiżowej Nagrody Burmistrza Choszczna zostały: Zofia Lisiak średnia ocen 5,50, Oliwia Domańska i Izabela Iwanicka – 5,39. Cenne książki wręczył dziewczętom Wiceburmistrz Choszczna – p. Wojciech Sierakowski.

 

Następnie Pani Dyrektor podkreśliła, jak ważną rolę w naszej szkole przywiązuje się do kultury fizycznej. Dodała, iż w najbliższej przyszłości planowane jest nadanie Szkole Podstawowej nr 3 w Choszcznie imienia OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH.

 

W tym roku statuetki dla najlepszych sportowców z rąk Pani Dyrektor otrzymali:

Roksana Kasperowicz

Martyna Migdalska

Roksana Morman

Zofia Lisiak

Alicja Raźniewska

Mikołaj Balik

Jakub Bielecki

Filip Kliś

Wojciech Młynarczyk

Piotr Sakowski

Kacper Rzepa

Igor Rowicki

 

Oprócz tego dyplomy za wysokie lokaty w turniejach szachowych
i zawodach tenisa stołowego trafiły do kolejnych uczniów. Byli to:

Zuzanna Bała

Oliwia Domańska

Jakub Frydrych

Filip Kliś

Wiktor Rogoziński

Jeremi Szewczyk

 

Na ostatnią klasę szkoły podstawowej przypada czas uczestnictwa w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego mają pierwszeństwo przyjęcia w trakcie rekrutacji do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. W tym roku nagrody książkowe ufundowane przez „Intermarche” otrzymali następujący finaliści konkursów przedmiotowych:

Oliwia Domańska język polski
Holly McClean i Oliwia Rawiak
– język angielski

Piotr Sakowski – matematyka

Szymon Mańka – geografia

Wiktor Rogoziński – biologia

Książką uhonorowany został także Piotr Sakowski – zdobywca wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.

Z kolei podziękowanie od phm. Doroty Białach HO – komendanta 8 Szczepu Ziemi Choszczeńskiej Infinitum im. majora Henryka Sucharskiego – za wzorową pracę w drużynie odebrali następujący harcerze:

Jagoda Cichowska

Hanna Szabat

Laura Kuleta

Holly McClean
Julian Więsko

 

Pani Dyrektor – Ewa Klińska – podziękowała także p. Ewie Jabłońskiej za pomoc finansową w czasie organizacji tegorocznego Szkolnego Dnia Dziecka. W dalszej części uroczystości słowa uznania skierowała również do Dyrektora Choszczeńskiego Domu Kultury – p. Małgorzaty Kozłowskiej – za wieloletnią współpracę z naszą szkołą.

Akademię zakończyło odczytanie listy obecności przez wychowawców. Pani Magdalena Parla wyczytała uczniów z klasy 8aNa scenę do swojej wychowawczyni dołączyli:

Zuzanna Bała, Wiktoria Bazan, Nikola Brzozowska, Jagoda Cichowska, Antoni Dąbek, Szymon Drewicz, Izabela Iwanicka, Marcel Kowalski, Laura Kuleta, Gabriela Kupska, Oliwia Lemańska, Maciej Łuszczyński, Szymon Mańka, Marcel Maruniak, Tobiasz Maruniak, Wojciech Niepsujewicz, Bartosz Piechota, Wiktor Rogoziński, Piotr Sakowski, Szymon Sinkowski, Szymon Skwirut, Katarzyna Sobieraj, Maja Szpilewska, Zuzanna Szymaszek, Jakub Szyszkowski, Julian Wiesko, Kewin Zbyszewski, Maciej Zienda i Zuzanna Żurowska.

 

Obecność w integracyjnej klasie 8b sprawdziły wychowawczyni – p. Elżbieta Wareliś i nauczycielka wspomagająca p. Agata Jamińska. Absolwentami tej klasy są:
Wiktor Banasiak, Amanda Chudzińska, Jakub Frydrych, Miłosz Gołąb, Wiktoria Gołąb, Tomasz Kąkolewski, Filip Kliś, Patrycja Kraskowska, Maja Mazurek, Oliwia Rawiak, Amelia Rusin, Piotr Sinkowski, Jeremi Szewczyk, Konrad Śmigiel, Bartosz Wanaga, Karol Wawrzyńczak, Anna Worach i Sebastian Zawicki.

 

Z kolei p. Monika Żygieło poprosiła o wystąpienie ósmoklasistów z klasy 8c. Byli to:

Mikołaj Balik, Jakub Bielecki, Nataniel Bartczak, Szymon Biernat, Dominik Bilakowski, Michalina Domańska, Oliwia Domańska, Kacper Gigiel, Gabriela Grejć, Amelia Jurkiewicz, Roksana Kasperowicz, Nina Koniszy, Zofia Kozłowska, Maksymilian Kucharski, Marcel Kulesza, Grzegorz Kwiatkowski, Zofia Lisiak, Oliwia Marańda, Wojciech Młynarczyk, Alicja Raźniewska, Igor Rowicki, Kacper Rzepa, Aleksander Szczesny, Maksymilian Wodnicki, Marcel Wójtowicz, Olgierd Wróblewski i Iga Zalewska.

 

Jako ostatnia swoich wychowanków wyczytała p. Katarzyna Pawlak. Do klasy 8d chodzili następujący uczniowie:

Dominika Andryszczak, Jan Balbus, Wiktoria Banasiak, Lena Cieciera, Michał Drożdżewski, Nina Gałwa, Julia Kaczmarek, Gracjan Kałas, Lena Korzeniewska, Filip Kuchta, Maja Lubińska, Amelia Maksymek, Janusz Marciniak, Holly McClean, Martyna Migdalska, Sara Mitrofaniuk, Roksana Morman, Anastazja Pieśkiewicz, Julia Rozpędek, Mikołaj Staroch, Hanna Szabat, Patrycja Szarawaga, Sebastian Szeliga, Emilia Tomasiak, Piotr Tomczyk,
Kacper Trot, Wiktor Waszkiel, Wiktor Wiatr, Remigiusz Wiśniewski i Bianka Wróbel.

 

Za przygotowanie tegorocznej uroczystości pożegnania absolwentów odpowiedzialni byli następujący nauczyciele: p. Anetta Bikowska, p. Agata Jamińska, p. Agnieszka Kucza, p. Magdalena Parla, p. Katarzyna Pawlak, p. Elżbieta Wareliś i p. Monika Żygieło. Z tego też miejsca organizatorzy pragną gorąco podziękować wszystkim ósmoklasistom, którzy zaangażowali się w wielotygodniowe przygotowania do występu w ChDK-u!

 

Opracowanie: Elżbieta Wareliś

Data dodania: 2022-06-24 12:44:43
Data edycji: 2022-06-30 15:59:11
Ilość wyświetleń: 384

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook