Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

SZCZĘŚLIWY NUMEREK

SZCZĘŚLIWY NUMEREK

    REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

 1. Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez ucznia wybranego przez opiekuna SU (losowo, każdego dnia inna osoba losuje numer).

 2.  Od wyniku losowania nie ma odwołania.

 3. Każdego dnia nauki losowany jest inny numerek.

 4. Numey będą losowane od 1 do 26, aż do wyczerpania puli.

 5. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

 6. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:

  a) odpowiedzi ustnej na ocenę;

  b) z pisania niezapowiedzianej kartkówki.

 

Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.

  1. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:

  a) pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek;

  b) wykonywania prac domowych, z których uczeń może być oceniony;

  c) aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie);

  d) wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.

8. Informacja o szczęśliwym numerku będzie zamieszczona w pokoju nauczycielskim oraz na tablicy w holu szkoły.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Data dodania: 2019-10-02 20:07:08
Data edycji: 2019-10-02 20:14:02
Ilość wyświetleń: 195

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook